Monday, April 9, 2007

Hallo Kabbo's!

Hallo Kabbo's. Welkom in het Kabbo Hotel. Het Hotel is er nog niet maar het is onderweg. !